Samenwerkingsverband VO Waterland

Samenwerkingsverband VO Waterland

Binnen het regionale samenwerkingverband VO/SVO Waterland krijgt elke leerling een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen via passende zorgarrangementen.

De zorg wordt, waar mogelijk, in de nabijheid van de leerling aangeboden,de zorgverlening en de zorgstructuur is ontwikkeld binnen de wet- en regelgeving,de realisering van zorgverlening geschiedt binnen het door het samenwerkingsverband vastgestelde beleid, zorg is beschikbaar voor alle leerlingen in de regio, met als beperking de omvang van de zorgmiddelen, de zorgstructuur van het onderwijs is niet primair gericht op algehele zorg, maar is onderwijsgerelateerd.

Alle instellingen voor onderwijs en jeugdbeleid in de regio participeren, met de regio wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten die voor het voortgezet onderwijs in hoofdzaak zijn aangewezen op de VO-scholen in Edam-Volendam, Purmerend en Waterland.

De zorg wordt zoveel mogelijk structureel verzorgd voor groepen met vergelijkbare problematiek en kan incidenteel aan individuele leerlingen worden verleend, de zorgkwaliteit is hoog en in alle locaties gelijkwaardig. Verschillende accenten op zorg bij de verschillende locaties verrijken het totale aanbod, zorg richt zich in ieder geval op de gehele persoon en niet uitsluitend op aspecten, elke leerling behaalt een diploma, stroomt door naar beroepskwalificerend onderwijs en/of een situatie van maatschappelijke redzaamheid als perspectief.
http://www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl/index.html

Hulp nodig of vragen?