Peuters…

peda

In de peutertijd ontwikkelt je kind zich veel. De wereld van de peuter wordt een stuk groter dan die van de baby. Door nieuwsgierigheid en leergierigheid van de peuter (het overal op, in en onder klimmen) ontwikkelt het zich snel.

Voorspelbare en overzichtelijke omgeving

Om je kind aan te moedigen in deze ontdekkingstocht, is het belangrijk de omgeving voorspelbaar en overzichtelijk te maken. Een peuter weet nog niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het helpt je kind om  te vertellen wat er gaat komen. Op deze manier leert het waar het aan toe is en biedt het veiligheid. Dit stimuleert ook de taalontwikkeling. Bijvoorbeeld: We gaan naar buiten, we pakken je schoentjes en jas..

Zelfstandig worden

Een peuter oefent met zelfstandig worden en leert vooral door te doen en te ervaren. Als opvoeder ben je dus het grote voorbeeld voor je kind. Het voelt zich veilig bij jou. En weet dat het altijd naar jou toe kan, bijvoorbeeld als het gevallen is.

Als iets niet lukt, kan dat frustrerend zijn voor een peuter. Sommige kinderen krijgen dan een driftbui, dat is heel normaal in deze fase.

Het is fijn voor de peuter als je de tijd neemt om naar hem/haar te luisteren, al is dit niet altijd makkelijk. Vooral als je kind peuter nog jong is en het praten nog moeilijk gaat. Als de peuter al beter praat kan het nog steeds moeilijk zijn om te vertellen wat het denkt.

Grenzen ontdekken

Peuters beginnen hun eigen gevoelens te herkennen. Ze weten vaak nog niet goed hoe ze deze kunnen uiten. Als opvoeder heb je een belangrijke rol in het leren omgaan met gevoelens. De peuter is nog erg op zichzelf gericht en kan zich nog niet zo goed inleven in anderen. Dit is nog volop in ontwikkeling. 

Het is belangrijk om gevoelens te erkennen door deze te benoemen. “Ik zie dat je heel boos bent.” Zorg dat je dan dichtbij je peuter staat. Ga door je knieën en maak contact met je kind. Lukt aankijken niet, raak dan je peuter even aan bijvoorbeeld op de schouder.

De peuter is aan het ontdekken dat zijn gedrag/actie een reactie oproept bij de ander, de gevolgen overziet het nog niet. Het kan juist de grens opzoeken om te ervaren en te leren wat de grens is.

Positieve aandacht geven

Peuters ontdekken dat zij een eigen persoon zijn en dat zij een eigen wil hebben. Ze willen vaak zelf kiezen en graag alles zelf doen (Nee en Zelf doen!).

Als een peuter om negatieve aandacht vraagt en hierop een reactie krijgt, dan krijgt hij ook aandacht. “Alles wat je aandacht geeft groeit!” Door positieve en gerichte aandacht te geven aan je peuter, laat het eerder gedrag zien wat je als ouder prettig vindt.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ja, dat is leuk hè, het keukenkastje kan open en ook weer dicht. Zullen we het een keer samen doen? Goed zo, .… én nu gaan we met de bal spelen.”

Je kunt ook zeggen wat je wél wilt zien in het gedrag van je peuter.  “Je mag niet aan de staart van de poes trekken, je mag hem wel aaien”. 

Je kunt een peuter ook helpen om 2 keuzes te geven, die jij als ouder allebei goed vindt. Zo mag een peuter zelf kiezen.

Vragen?

Roept dit onderwerp vragen bij je op? Of heb je andere vragen over het opvoeden? Je kunt hiervoor altijd terecht bij het Opvoedspreekuur. Dit spreekuur biedt één of meer gesprekken met een pedagogisch adviseur over het opgroeien en opvoeden van jouw kind.

Maak een afspraak op www.opvoedspreekuur.nl